Šta bi bilo kad bi bilo? A ja se pitam šta bi bilo da nije bilo? :)


bi-bilo-kad-bi-bilo-a-ja-se-pitam-bi-bilo-da-nije-bilo
ŠtabibilokadbilojasepitamtadanijeŠta bibi bilobilo kadkad bibi biloja sese pitampitam štašta bibi bilobilo dada nijenije biloŠta bi bilobi bilo kadbilo kad bikad bi biloa ja seja se pitamse pitam štapitam šta bišta bi bilobi bilo dabilo da nijeda nije biloŠta bi bilo kadbi bilo kad bibilo kad bi biloa ja se pitamja se pitam štase pitam šta bipitam šta bi bilošta bi bilo dabi bilo da nijebilo da nije biloŠta bi bilo kad bibi bilo kad bi biloa ja se pitam štaja se pitam šta bise pitam šta bi bilopitam šta bi bilo dašta bi bilo da nijebi bilo da nije bilo

Da su žene odlučivale o nekim stvarima, svet bi izgledao lepši. Možda bi bilo malo čupanja za kosu, ogovaranja i drugih stvari, ali definitivno ne bi bilo ovoliko krvi i zla koliko smo mi muškarci posejali.Ništavilo, šta bi bilo da te nije? Da odjednom nekud nestaneš iz svega, bi li tek onda bio bez ičega?Pre svega decu bi trebalo poveravati samo ljudima koji se odlikuju bilo srcem bilo duhom.Ne pitaj šta bi sad bilo kad bi se ponovo zbilo, ne pitaj da li se kajem.Nikad joj nije rekao ništa, ni hvala čak. Ne rečima. A svim drugim, očima, pogledom, celim bićem govorio je više nego što joj je bilo kad i bilo ko i bilo ...Da nisam našao tebe, bio bih ljut na život, pa ne bih imao ništa, kao ni sada, ali ne bih znao šta je sreća. Ne bi ti bilo lakše, ali bi meni bilo teže, i to je pravo. Nikad te više neću ostaviti samu, sve što se desi, desiće nam se zajedno.