Šta bi bilo da bog kao ljudi zaboravi na manja bića od sebe.


bi-bilo-da-bog-kao-ljudi-zaboravi-na-manja-bia-od-sebe
poslovice korisnikaŠtabibilodabogkaoljudizaboravinamanjabićaodsebeŠta bibi bilobilo dada bogbog kaokao ljudiljudi zaboravizaboravi nana manjamanja bićabića odod sebeŠta bi bilobi bilo dabilo da bogda bog kaobog kao ljudikao ljudi zaboraviljudi zaboravi nazaboravi na manjana manja bićamanja bića odbića od sebeŠta bi bilo dabi bilo da bogbilo da bog kaoda bog kao ljudibog kao ljudi zaboravikao ljudi zaboravi naljudi zaboravi na manjazaboravi na manja bićana manja bića odmanja bića od sebeŠta bi bilo da bogbi bilo da bog kaobilo da bog kao ljudida bog kao ljudi zaboravibog kao ljudi zaboravi nakao ljudi zaboravi na manjaljudi zaboravi na manja bićazaboravi na manja bića odna manja bića od sebe

Šta bi bilo kad bi bilo? A ja se pitam šta bi bilo da nije bilo? :)Ako postoji bog, onda je prijeko potrebno da je on pravedan, jer ako to ne bi bio, bio bi gori i nesavršeniji od svih bića.Da bi se s vremena na vreme videlo univerzalno i svevremensko lice istine, čovek mora biti spreman da i najsitinije od svih živih bića voli koliko i samoga sebe.Verujem u ljudska bića, i da sva ljudska bića treba poštovati kao takva, bez obzira na njihovu boju.Šta ti je život danas, ljudi se pretplaćuju na ljubav kao na povoljne telefonske razgovore.Kad bi svi ljudi znali što jedni o drugima govore, na svijetu ne bi bilo ni četvorice prijatelja.