Bez rizika teško ćeš do dobitka, ali brzo do gubitka.


bez-rizika-teko-e-do-dobitka-ali-brzo-do-gubitka
poslovice korisnikabezrizikatekoćedodobitkaalibrzogubitkabez rizikarizika teškoteško ćešćeš dodo dobitkaali brzobrzo dodo gubitkabez rizika teškorizika teško ćešteško ćeš doćeš do dobitkaali brzo dobrzo do gubitkabez rizika teško ćešrizika teško ćeš doteško ćeš do dobitkaali brzo do gubitkabez rizika teško ćeš dorizika teško ćeš do dobitka

Bez rizika teško ćeš do dobitka, ali i brzo do gubitka.Ovakva će te teško zavoleti, teško ćeš joj se svideti, i teško će ti ona to priznati. Ma, i kad ti prizna, opet će ti teško ljubav pokloniti. Ali kad te zavoli, neće te ovakva, prijatelju, nikad ni prevariti ni izneveriti. Takva ti je ona.Svemir je jedinstvo svih stvari. Ako postignemo to jedinstvo i poistovetimo se sa njim, onda su udovi našeg tela samo prah i blato, dok su život i smrt, kraj i početak samo smenjivanje dana i noći, koje ne može poremetiti naš unutarnji mir. Koliko ćemo se manje uzbuđivati zbog ovozemaljskog gubitka i dobitka, dobre i loše sreće!Žuri se živeti, pa ćeš brzo i umreti.Potceni svog neprijatelja, pa ćeš brzo biti pobjedjen.Govori o tudjima, pa ćeš veoma brzo čuti i o svoima.