Bez rizika teško ćeš do dobitka, ali brzo do gubitka. - Činija Citata

Bez rizika teško ćeš do dobitka, ali brzo do gubitka.


bez-rizika-teko-e-do-dobitka-ali-brzo-do-gubitka
poslovice korisnikabezrizikatekoćedodobitkaalibrzogubitkabez rizikarizika teškoteško ćešćeš dodo dobitkaali brzobrzo dodo gubitkabez rizika teškorizika teško ćešteško ćeš doćeš do dobitkaali brzo dobrzo do gubitkabez rizika teško ćešrizika teško ćeš doteško ćeš do dobitkaali brzo do gubitkabez rizika teško ćeš dorizika teško ćeš do dobitka

Bez rizika teško ćeš do dobitka, ali i brzo do gubitka.Ko do dvadesete godine ne zna,a do tridesete nema,teško kući koja ga ima.A ko kaže da mu nije do novca nego do načela, njemu je isključiv do novcaUspeh se postiže tako što idete od neuspeha do neuspeha bez gubitka entuzijazma.Ne, mi nismo mogli da se skopčamo, nikako, ali već godinama ne lupam glavu da li je krivica za to bila do rupice ili do dugmeta.Bez vere čovek postaje sterilan, bez nade i ustrašen do krajnje dubine svoga bića.