Apsurdno je dijeliti ljude na dobre i zle. Oni su ili dosadni ili zanimljivi. - Činija Citata

Apsurdno je dijeliti ljude na dobre i zle. Oni su ili dosadni ili zanimljivi.


apsurdno-dijeliti-ljude-na-dobre-i-zle-oni-su-ili-dosadni-ili-zanimljivi
oskar vajldapsurdnodijelitiljudenadobrezleonisuilidosadnizanimljiviapsurdno jeje dijelitidijeliti ljudeljude nana dobredobre ii zleoni susu iliili dosadnidosadni iliili zanimljiviapsurdno je dijelitije dijeliti ljudedijeliti ljude naljude na dobrena dobre idobre i zleoni su ilisu ili dosadniili dosadni ilidosadni ili zanimljiviapsurdno je dijeliti ljudeje dijeliti ljude nadijeliti ljude na dobreljude na dobre ina dobre i zleoni su ili dosadnisu ili dosadni iliili dosadni ili zanimljiviapsurdno je dijeliti ljude naje dijeliti ljude na dobredijeliti ljude na dobre iljude na dobre i zleoni su ili dosadni ilisu ili dosadni ili zanimljivi

Ne mogu birati ljude kakve želim, niti u njima samo ono što je dobro. Moram da primim ili odbijem ljude koje mi život šalje, i ono što je u njima, nerazdvojeno. I možda bih grdno pogriješio kad bih prihvatio samo svece, kad bi ih i bilo, jer su sigurno nepodnošljivo dosadni.Stara šema . Ili si guverner ili đubretar ili hodač po žici ili pljačkaš banaka ili zubar ili berač voća ili si ovo ili si ono. Želiš da radiš dobar posao. Stižeš na svoje radno mesto i onda stojiš i čekaš nekog govnara.Ne vidim sebe kao filozofa. Oni su jezivo dosadni.Reči bude osećaje, reči nas umiruju ili teraju u očaj, reči su najjače sredstvo uticaja na ljude.Ima mnogo samih žena na svetu sa jednim, dva ili tri deteta. I čovek se pita, kud su muževi otišli ili kud su ljubavnici otišlii ostavili iza sebe sve te ruke, oči, stopala i glasove.Za svaku našu nesreću kriva je ili naša lakoumnost, ili naša gordost, ili naša glupost, ili naš porok.