Ali fora je u tome što ti imaš njegovu sliku, a ja njega :))


ali-fora-u-tome-to-ti-ima-njegovu-sliku-a-ja-njega
aliforatometotiimanjegovuslikujanjegaali forafora jeu tometome štošto titi imašimaš njegovunjegovu slikuja njegaali fora jefora je uje u tomeu tome štotome što tišto ti imašti imaš njegovuimaš njegovu slikua ja njegaali fora je ufora je u tomeje u tome štou tome što titome što ti imaššto ti imaš njegovuti imaš njegovu slikuali fora je u tomefora je u tome štoje u tome što tiu tome što ti imaštome što ti imaš njegovušto ti imaš njegovu sliku

Da bi nas neko voleo, moramo se izobličiti koliko je potrebno da se uklopimo u njegovu sliku o nama. Inače je on razočaran, i oseća se izdanim.Niko, ni ti ni ja ne možemo da udarimo tako jako kao što to može život. Ali nije stvar u tome koliko jako umeš da udariš. Stvar je u tome koliko udaraca možeš da podneseš a da ipak nastaviš dalje.Čovek sanja toliko sjajnu svetlost, koliko mračnija je noć oko njega i u njegovu srcu.Nemoj kvariti ono što imaš želeći ono što nemaš; seti se da je ono što sada imaš nekada bilo među stvarima o kojima si se samo mogao nadati.Ogledalo je manje tu da nam pokaže ono što je ispred njega koliko da sakrije ono što je iza njega.Usamljenost nije u tome što smo sami, nego u tome, što ne postoji ništa za čim čeznemo.