Ako zanemariš svoju umetnost jedan dan, ona će tebe zanemariti dva.


ako-zanemari-svoju-umetnost-jedan-dan-ona-e-tebe-zanemariti-dva
kineske posloviceakozanemarisvojuumetnostjedandanonaćetebezanemaritidvaako zanemarišzanemariš svojusvoju umetnostumetnost jedanjedan danona ćeće tebetebe zanemaritizanemariti dvaako zanemariš svojuzanemariš svoju umetnostsvoju umetnost jedanumetnost jedan danona će tebeće tebe zanemarititebe zanemariti dvaako zanemariš svoju umetnostzanemariš svoju umetnost jedansvoju umetnost jedan danona će tebe zanemaritiće tebe zanemariti dvaako zanemariš svoju umetnost jedanzanemariš svoju umetnost jedan danona će tebe zanemariti dva

Ljubav je zahtevna. Ako zaljubljena osoba ne vidi nedelju dana osobu u koju je zaljubljena, ona se oseća nesrećnom. Pa ako je i samo jedan dan u pitanju.Čovek nikada ne sme zanemariti svoju porodicu zbog posla.Smatraj svaki dan kao jedan ceo, otpočet i završen život. Odživi ga kao celinu, a ne kao deo. Nek se svaki tvoj dan odroni od tebe kao ceo jedan čovek s kojim ćeš želeti da se opet sastaneš kao s prijateljem i da ga bez stida pokažeš vasioni.Ako se dva kamena kotrljaju jedan prema drugom,ne smiješ stati između njih.Život mi je darovao jedan srećan dan. A kad se ima u vidu kako je sazdan ovaj svet, jedan srećan dan gotovo da je ravan čudu.Biti uspešan u biznisu je najfascinantniji oblik umetnosti. Praviti novce je umetnost, raditi je umetnost, a dobar biznis je najbolja umetnost.