Ako vječno čekaš pravi trenutak nikada ništa nećeš započeti.


ako-vjeno-eka-pravi-trenutak-nikada-nee-zapoeti
ivan turgenjevakovječnočekapravitrenutaknikadanitanećezapočetiako vječnovječno čekaščekaš pravipravi trenutaktrenutak nikadanikada ništaništa nećešnećeš započetiako vječno čekašvječno čekaš pravičekaš pravi trenutakpravi trenutak nikadatrenutak nikada ništanikada ništa nećešništa nećeš započetiako vječno čekaš pravivječno čekaš pravi trenutakčekaš pravi trenutak nikadapravi trenutak nikada ništatrenutak nikada ništa nećešnikada ništa nećeš započetiako vječno čekaš pravi trenutakvječno čekaš pravi trenutak nikadačekaš pravi trenutak nikada ništapravi trenutak nikada ništa nećeštrenutak nikada ništa nećeš započeti

Ako večno čekaš pravi trenutak nikada ništa nećeš započeti.Ako je ono što si našao sačinjeno od čiste materije, nikad neće istruliti. I moći ćeš jednog dana da se vratiš. Ako je to bio samo trenutak svjetlosti, kao eksplozija neke zvijezde , onda na povratku nećeš ništa zateći. Ali si bio svjedok eksplozije svjetlosti. Samo to vrijedilo je truda.Ne čekajte. Ionako nikada neće doći pravi trenutak.Budi zahvalan na onome što imaš – imaćeš još više. Ako se skoncentrišeš samo na ono što nemaš – nikada, ali nikada, nećeš imati dovoljno.Ako si se uputio prema cilju i putem počeo zastajkivati da kamenjem gadjaš svakog psa koji laje na tebe, nikada nećeš stići na cilj.Ako si se uputio prema cilju i putem počeo zastajkivati da kamenjem gađaš svakog psa koji laje na tebe, nikada nećeš stići na cilj.