Ako ti sam ne voliš novac, daj ga lopovima, i oni ti ga neće uzeti.


ako-ti-sam-ne-voli-novac-daj-ga-lopovima-i-oni-ti-ga-nee-uzeti
kineske posloviceakotisamnevolinovacdajgalopovimaoninećeuzetiako titi samsam nene volišvoliš novacdaj gaga lopovimai onioni titi gaga nećeneće uzetiako ti samti sam nesam ne volišne voliš novacdaj ga lopovimai oni tioni ti gati ga nećega neće uzetiako ti sam neti sam ne volišsam ne voliš novaci oni ti gaoni ti ga nećeti ga neće uzetiako ti sam ne volišti sam ne voliš novaci oni ti ga nećeoni ti ga neće uzeti

Ako ti sam ne voliš novac, daj ga lopovima i oni ti ga neće uzeti.onaj osjecaj kad se On se prije zaljubio u tebe, a ti ga nisi ni primjecivala, a sad kad drugu voli ti ga gledas iz prikrajka i mislis: Boze kako sam glupaRazvesti se samo zbog toga što ga više ne voliš isto je tako glupo kao i udati se za njega samo zato što ga voliš.Boga nema samo za onoga ko ga ne traži. Traži ga i on će ti se javiti.Često poželim tvoj hod, ali ne bih ga pratio. U daljini kao da si ti, i vidim sebe kraj tebe. Možda sam lud, jer davno sam shvatio da ti za mene nisi tu. A ja još uvek okušavam čudo na mestu naših susreta.Niko ti ne može dati slobodu. Niko ti ne može dati jednakost ili pravdu ili bilo šta drugo. Ukoliko si muško sam ćeš to uzeti.