Ako ti sam ne voliš novac, daj ga lopovima, i oni ti ga neće uzeti.


ako-ti-sam-ne-voli-novac-daj-ga-lopovima-i-oni-ti-ga-nee-uzeti
kineske posloviceakotisamnevolinovacdajgalopovimaoninećeuzetiako titi samsam nene volišvoliš novacdaj gaga lopovimai onioni titi gaga nećeneće uzetiako ti samti sam nesam ne volišne voliš novacdaj ga lopovimai oni tioni ti gati ga nećega neće uzetiako ti sam neti sam ne volišsam ne voliš novaci oni ti gaoni ti ga nećeti ga neće uzetiako ti sam ne volišti sam ne voliš novaci oni ti ga nećeoni ti ga neće uzeti

Ako ti sam ne voliš novac, daj ga lopovima i oni ti ga neće uzeti.Kažeš da voliš kišu, ali koristiš kišobran da bi hodao po kiši. Kažeš da voliš Sunce, ali tražiš hlad kada ono sija. Kažeš da voliš vetar, ali kada duva, zatvaraš prozor. Zato sam i uplašen kada kažeš da me voliš.Nikada nemoj da dozvoliš da ti novac, problemi i vreme diktiraju način na koji ćeš da voliš.Ako je idealna, neće biti laka. Ako je laka, neće biti idealna. Ako je zaslužuješ, nećeš odustati. Ako odustaneš, ne zaslužuješ je. Prava istina je, svaka će te povrediti, tvoje je samo da nađeš onu zbog koje vredi da se pati.Ne voliš da budeš na smetnji, ne voliš da te neko krivo pogleda, ne voliš da ti iko ružnu reč kaže. Kako onda misliš da živiš?NIJE LAKO BITI ZENSKO!Ako imas novac-Il’ si sponzorusa,il’ si ljubavnica!Ako cutis-mutava si!Ako se doterujes-imas nekog drugog!Ako se ne doterujes ...