Ako ti ne odgovori na poruku, razmišljaj pozitivno – Možda je crk’o od srece! :D - Činija Citata

Ako ti ne odgovori na poruku, razmišljaj pozitivno – Možda je crk’o od srece! :D


ako-ti-ne-odgovori-na-poruku-razmiljaj-pozitivno-moda-crko-od-srece-d
akotineodgovorinaporukurazmiljajpozitivnomoždacrk’oodsreceako titi nene odgovoriodgovori nana porukurazmišljaj pozitivnopozitivno –– moždamožda jeje crk’ocrk’o odod sreceako ti neti ne odgovorine odgovori naodgovori na porukurazmišljaj pozitivno –pozitivno – možda– možda jemožda je crk’oje crk’o odcrk’o od sreceako ti ne odgovoriti ne odgovori nane odgovori na porukurazmišljaj pozitivno – moždapozitivno – možda je– možda je crk’omožda je crk’o odje crk’o od sreceako ti ne odgovori nati ne odgovori na porukurazmišljaj pozitivno – možda jepozitivno – možda je crk’o– možda je crk’o odmožda je crk’o od srece

Kad ti se u zivotu desi BAD ROMANCE, pokazi mu POKER FACE, kupi TELEPHONE i zovi ALEANDRA … Ako ti on ne odgovori, uvijek ti ostaju FERNANDO i ROMERO xDAko nešto želiš da uradiš pameću, onda o tome razmišljaj noću.Ne pitaj me kako sam saznao sta misliš. Možda sam ponekad bio ti. Možda si ti pomalo bila ja. Možda smo zajedno bili ceo svet.Stalno se žališ kako ti dolazi konj, a princ nikako – Možda zato što si kobila,a ne princeza! :DSva nesklonost na koju sam naišao, sve nevolje i prepreke su me samo ojačale. Možda to ne shvatiš kada ti se desi, ali udarac u zube je možda najbolja stvar na svetu koja ti se može desiti.Možda je prava sreća što pojedini ljudi ne znaju kako o njima misli ostali svet. Čovek živi celog života i u obmanama o sebi, i u predrasudama o drugima, a to možda čini sumu njegove sreće na ovoj zemlji. Jedan veliki deo sveta živi na taj način spokojno u svojoj laži kao svilena buba u svojoj svilenoj čauri.