Ako možete nemojte voleti one koji vas ne vole. Ako to ne možete, volite ih samo malo. Ako ni to ne možete, volite ih mnogo ali kratko.


ako-moete-nemojte-voleti-one-koji-vas-ne-vole-ako-to-ne-moete-volite-ih-samo-malo-ako-to-ne-moete-volite-ih-mnogo-ali-kratko
akomožetenemojtevoletionekojivasnevoletomožetevoliteihsamomalomnogoalikratkoako možetemožete nemojtenemojte voletivoleti oneone kojikoji vasvas nene volene možetevolite ihih samosamo maloako nine možetevolite ihih mnogomnogo aliali kratkoako možete nemojtemožete nemojte voletinemojte voleti onevoleti one kojione koji vaskoji vas nevas ne voleako to nevolite ih samoih samo maloni to nevolite ih mnogoih mnogo alimnogo ali kratkoako možete nemojte voletimožete nemojte voleti onenemojte voleti one kojivoleti one koji vasone koji vas nekoji vas ne voleako to ne možetevolite ih samo maloako ni to neni to ne možetevolite ih mnogo aliih mnogo ali kratkoako možete nemojte voleti onemožete nemojte voleti one kojinemojte voleti one koji vasvoleti one koji vas neone koji vas ne voleako ni to ne možetevolite ih mnogo ali kratko

Znam da ste to čuli hiljadu puta, ali tačno je-trud se isplati. Ako želite postati dobri u nečemu, morate da vežbate, vežbate, vežbate. Ako ne volite nešto, nemojte to raditi.Ako možete navesti ženu da se smeje, možete je navesti na bilo šta.Ako možete navesti ženu da se smeje, možete je navesti na bilo šta…Ako u Srbiji sretnete čoveka koji nosi košulju preko pantalona, možete se u njega pouzdati. To je čestita i poštena ljudina. Ako, međutim, košulju upasuje u pantalone, on postaje lopuža.Ako vam ne ide škola - udajte se. Ako ne možete naći posao - rodite dete. Manji problemi se uspešno rešavaju većim.Dosegnete, dakle, tu granicu, ali onda se nešto dogodi i možete ići još malo preko toga. Snagom uma, odlućnošću, uz pomoć instikta, ali i iskustva, možete tada leteti visoko.