Ako možete navesti ženu da se smeje, možete je navesti na bilo šta…


ako-moete-navesti-enu-da-se-smeje-moete-navesti-na-bilo
merlin monroakomožetenavestiženudasesmejenabilota…ako možetemožete navestinavesti ženuženu dada sese smejemožete jeje navestinavesti nana bilobilo šta…ako možete navestimožete navesti ženunavesti ženu daženu da seda se smejemožete je navestije navesti nanavesti na bilona bilo šta…ako možete navesti ženumožete navesti ženu danavesti ženu da seženu da se smejemožete je navesti naje navesti na bilonavesti na bilo šta…ako možete navesti ženu damožete navesti ženu da senavesti ženu da se smejemožete je navesti na biloje navesti na bilo šta…

Ako možete navesti ženu da se smeje, možete je navesti na bilo šta.Ako možete nemojte voleti one koji vas ne vole. Ako to ne možete, volite ih samo malo. Ako ni to ne možete, volite ih mnogo ali kratko.Najbitnija stvar koju možete načiniti je greška- ne možete ništa naučiti iz savršenstva.Mislite li da možete – ili mislite da ne možete – u pravu ste!Um je granica. Dokle god uspomoć uma možete sebe da vidite kako ste uspeli, to znači da to možete i da ostvarite.Briga nas treba navesti na djelovanje - ne na depresiju. Nijedan čovjek nije slobodan ukoliko ne može kontrolisati sam sebe.