Ako si kamen budi ljubak, ako si biljka budi osjetljiv, ako si čovjek budi ljubav.


ako-kamen-budi-ljubak-ako-biljka-budi-osjetljiv-ako-ovjek-budi-ljubav
viktor igoakokamenbudiljubakakobiljkaosjetljivčovjekljubavako sisi kamenkamen budibudi ljubakako sisi biljkabiljka budibudi osjetljivako sisi čovjekčovjek budibudi ljubavako si kamensi kamen budikamen budi ljubakako si biljkasi biljka budibiljka budi osjetljivako si čovjeksi čovjek budičovjek budi ljubavako si kamen budisi kamen budi ljubakako si biljka budisi biljka budi osjetljivako si čovjek budisi čovjek budi ljubavako si kamen budi ljubakako si biljka budi osjetljivako si čovjek budi ljubav

Ako si čovjek – vodi ljubav, ako si cvijet – budi mimoza.Ako si čovek - vodi ljubav, ako si cvet - budi mimoza.Nijedan osjećaj čovjek ne podnosi tako teško kao sažaljenje, pogotovo ako ga zaslužuje. Mržnja ga krijepi, daje mu života, budi u njemu osvetu; samilost ubija i još više slabi njegovu nemoć.Ne budi tuđi sluga, ako možeš biti svoj gospodar.Ako je ko lud, ne budi mu drug.Ako kantar ne valja, ti budi ispravan.