Ako želiš znati šta je u čovekovom srcu, slušaj šta govori.


ako-eli-znati-u-ovekovom-srcu-sluaj-govori
kineske posloviceakoželiznatitačovekovomsrcusluajgovoriako želišželiš znatiznati štau čovekovomčovekovom srcuslušaj štašta govoriako želiš znatiželiš znati štaznati šta jeje u čovekovomu čovekovom srcuslušaj šta govoriako želiš znati štaželiš znati šta jeznati šta je ušta je u čovekovomje u čovekovom srcuako želiš znati šta ježeliš znati šta je uznati šta je u čovekovomšta je u čovekovom srcu

Kada ti se žena obraća uvijek slušaj šta ti govori očimaPlati šta duguješ, pa ćeš znati šta imaš.Ako želiš upoznati nečiju mudrost, slušaj njegove reči.Moj otac je često govorio da nikada nije kasno da uradiš ono što želiš. I rekao je da nikada nećemo znati šta možemo dok to ne probamo.Neko vam jutros govori, ali ga vi ne slušate, ne zanima vas šta on misli.Hteli biste da znate šta misli onaj koji je daleko i koji ćuti.Ako neko govori loše o vama, ne uzimajte to suvise k` srcu, jer pčele bodu uvek najlepše cvetove!