A sta je bolje, da budem pored drolje ili pored ljudi sto lazu kad kazu da te vole?


a-sta-bolje-da-budem-pored-drolje-ili-pored-ljudi-sto-lazu-kad-kazu-da-te-vole
staboljedabudemporeddroljeililjudistolazukadkazutevolesta jeje boljeda budembudem poredpored droljedrolje iliili poredpored ljudiljudi stosto lazulazu kadkad kazukazu dada tete volea sta jesta je boljeda budem poredbudem pored droljepored drolje ilidrolje ili poredili pored ljudipored ljudi stoljudi sto lazusto lazu kadlazu kad kazukad kazu dakazu da teda te volea sta je boljeda budem pored droljebudem pored drolje ilipored drolje ili poreddrolje ili pored ljudiili pored ljudi stopored ljudi sto lazuljudi sto lazu kadsto lazu kad kazulazu kad kazu dakad kazu da tekazu da te voleda budem pored drolje ilibudem pored drolje ili poredpored drolje ili pored ljudidrolje ili pored ljudi stoili pored ljudi sto lazupored ljudi sto lazu kadljudi sto lazu kad kazusto lazu kad kazu dalazu kad kazu da tekad kazu da te vole

Onaj osećaj kad posedujes princezu,kad si pored nje,kad te ljubi i grli,kad ti kaze volim te ljubavi….neprocenjivoo…..Suze same krenu kad pomislim na tebe,jer bila si svee sto zelim pored sebe…Ljubav je kad te dečko gleda u oči pored tolikih sisa xDKad got prođem pored tebe dođe mi da te bacim u grmlje i da te SILUJEM…! :)Čuvaj me da te sačuvam, da ne nosim ranu pored rane.I sjedit ću pored tebe tako dugo dok budeš ostala na ovoj rijeci. Ako odeš spavati, spavat ću pored tvojih vrata. Ako otputuješ, slijedit ću tvoj trag. Sve dok mi ne kažeš odlazi. Onda cu otići, ali ću te svejedno voljeti dok živim.