A ko kaže da mu nije do novca nego do načela, njemu je isključiv do novca - Činija Citata

A ko kaže da mu nije do novca nego do načela, njemu je isključiv do novca


a-ko-kae-da-mu-nije-do-novca-nego-do-naela-njemu-iskljuiv-do-novca
nemačka poslovicakokažedamunijedonovcanegonačelanjemuisključivko kažekaže dada mumu nijenije dodo novcanovca negonego dodo načelanjemu jeje isključivisključiv dodo novcaa ko kažeko kaže dakaže da muda mu nijemu nije donije do novcado novca negonovca nego donego do načelanjemu je isključivje isključiv doisključiv do novcaa ko kaže dako kaže da mukaže da mu nijeda mu nije domu nije do novcanije do novca negodo novca nego donovca nego do načelanjemu je isključiv doje isključiv do novcaa ko kaže da muko kaže da mu nijekaže da mu nije doda mu nije do novcamu nije do novca negonije do novca nego dodo novca nego do načelanjemu je isključiv do novca

Ni do ceg mi nije,sem do rakijeeee :'((Sloboda se ne može spustiti do ljudi; ljudi se moraju uzdignuti do nje; to je blagoslov koji najprije treba zaslužiti a onda u njemu uživati.Pokajanje je izmena života. Potrebno je da čovek ode do sveštenika ili svog bližnjeg i da mu kaže šta mu remeti mir. Čim naši bližnji saučestvuju u našem stradanju mi dobijamo utehu i snagu.Put do zvezda je samo etapa kružnog puta do sebe.Začas stignemo od večeri do jutra. A od jutra do večeri treba dugo i naporno putovati.Nema te poezije koja bi mogla da se vine do onih visina do kojih dopire ljubav.