A, šta da ti pričam? Nisu je dali za mene, druga vremena su bila.


a-da-ti-priam-nisu-dali-za-mene-druga-vremena-su-bila
Đorđe balaševićtadatipričamnisudalizamenedrugavremenasubilašta dada titi pričamnisu jeje dalidali zaza menedruga vremenavremena susu bilašta da tida ti pričamnisu je dalije dali zadali za menedruga vremena suvremena su bilašta da ti pričamnisu je dali zaje dali za menedruga vremena su bilanisu je dali za mene

A hteo sam poslednji put da joj šapnem na uho da je bila moje sve. Pazi mene, bila, zapravo bila i ostala moje sve.Ljudi su imali lošu naviku. Gledali su u mene, a ja sam bila kao neka vrsta ogledala umesto osobe. Zapravo, nisu videli mene, videli su svoje nepristojne misli, a onda bi se prali nazivajući mene nepristojnom.Ne bježi od istine ma koliko tužna bila, da te ne bi druga laž prevarila.A ona. Ona je prihvatila svaki deo mene i nikada nije trazila da se menjam. A promenila me. Jedina je kojoj sam uistinu rekao šta osećam. Nije tražila da je držim kao kap vode na dlanu. Činjenica da je volim bila joj je sasvim dovoljna.Ona je prihvatila svaki deo mene i nikada nije tražila da se menjam, a promenila me. Jedina je kojoj sam uistinu rekao šta osećam. Nije tražila da je držim kao kap vode na dlanu. Činjenica da je volim bila joj je sasvim dovoljna.Ono što ljudi vide terenu nisam ja, već druga strana mene.