A, šta da ti pričam? Nisu je dali za mene, druga vremena su bila.


a-da-ti-priam-nisu-dali-za-mene-druga-vremena-su-bila
Đorđe balaševićtadatipričamnisudalizamenedrugavremenasubilašta dada titi pričamnisu jeje dalidali zaza menedruga vremenavremena susu bilašta da tida ti pričamnisu je dalije dali zadali za menedruga vremena suvremena su bilašta da ti pričamnisu je dali zaje dali za menedruga vremena su bilanisu je dali za mene

A ona. Ona je prihvatila svaki deo mene i nikada nije trazila da se menjam. A promenila me. Jedina je kojoj sam uistinu rekao šta osećam. Nije tražila da je držim kao kap vode na dlanu. Činjenica da je volim bila joj je sasvim dovoljna.A hteo sam poslednji put da joj šapnem na uho da je bila moje sve. Pazi mene, bila, zapravo bila i ostala moje sve.Istina je da nikad nisam zavaravala nikoga. Ja sam im samo dozvoljavala da se zavaraju sami. Nije im bilo bitno ko sam i šta sam. Umesto toga, stvarali su lik za mene. Nisam želela da se raspravljam sa njima. Oni su očigledno voleli nekoga ko nisam bila ja.Ljudi su imali lošu naviku. Gledali su u mene, a ja sam bila kao neka vrsta ogledala umesto osobe. Zapravo, nisu videli mene, videli su svoje nepristojne misli, a onda bi se prali nazivajući mene nepristojnom.Zločini protiv dece za mene su najgnusniji zločini. To bi, za mene, bio razlog za smrtnu kaznu jer deca su nevina i neophodno im je vođstvo odraslog društva.Roditelji su ti dali život, a volju moraš obrazovati sam!