‎99% momaka u svijetu je zgodno, ostalih 1% ide u moj razred!


99-momaka-u-svijetu-zgodno-ostalih-1-ide-u-moj-razred
‎99momakasvijetuzgodnoostalih1idemojrazred‎99% momakamomaka uu svijetusvijetu jeje zgodnoide uu mojmoj razred‎99% momaka umomaka u svijetuu svijetu jesvijetu je zgodnoostalih 1% ideide u moju moj razred‎99% momaka u svijetumomaka u svijetu jeu svijetu je zgodnoostalih 1% ide u1% ide u mojide u moj razred‎99% momaka u svijetu jemomaka u svijetu je zgodnoostalih 1% ide u moj1% ide u moj razred

Znate li koji je dečko najljepši ? Plave pči,plava kosa i koji ide sa mnom u razred. ^^Ljubav prema jednom je varvarstvo: jer ona ide na račun svih ostalih. To važi i za ljubav prema bogu.Ljubav je valjda jedina stvar na svijetu koju ne treba objašnjavati ni tražiti joj razlog. Pa ipak to činim, makar samo zato da još jednom pomenem čovjeka koji je unio toliko radosti u moj život.Ne zaboravi da si na ovome svijetu kratko. U njemu se dokazi,budi covjek da bi imao obraz na onom drugom svijetu.Boli me ovo moje zgodno dupe za tebe…! :))…Sve knjige na svijetu trebalo bi da budu knjige utjehe,toliko ima nesrećnih na svijetu.