100+ Citata o Zavist Valja I (3307 Citati) - Činija Citata

Citati o Zavist Valja I

Citati Zavist Valja I: Samo lepo možeš ružiti, zavist valja i zaslužiti. -Đorđe Balašević


Citati Zavist Valja I: Ljubomora je razumska vrlina i pripada razumnim ljudima, dok je zavist prizemna i pripada prizemnim ljudima. Čovek se uz ljubomoru natera da ima dobre stvari, dok drugi uz zavist ne dozvoljava svome komšiji da ima dobre stvari. -Aristotel


Citati Zavist Valja I: Mržnja i zavist proširuju pakao. -Nemačka poslovica


Citati Zavist Valja I: Kod mnogih ljudi prevladavaju mržnja i zavist. -Latinske poslovice


Citati Zavist Valja I: Da bi čovek srećno poživeo, treba da zna šta valja, a šta ne valja da čini.A da bi to znao, potrebna mu je vera.Vera je saznanje šta je čovek i radi čega on živi na svetu. I takve vere bilo je i ima u svih razumnih ljudi. -Lav Tolstoj


Citati Zavist Valja I: Treba izbjegavati mržnju, zavist, nadmetanje. -Latinske poslovice


Citati Zavist Valja I: Bolja je zavist nego milostinja. -Latinske poslovice


Citati Zavist Valja I: Kome navrati sreća, tamo prenoći zavist. -Latinske poslovice


Citati Zavist Valja I: Bolje je izazivati zavist nego sažaljenje. -Herodot


bolje-izazivati-zavist-nego-aljenje
Citati Zavist Valja I: O ukusima i bojama ne valja se prepirati. -Latinske poslovice


Citati Zavist Valja I: Žene i naćve valja, da su uvek kod kuće. -Stevan Sremac


Citati Zavist Valja I: Ako je med i sladak, ne valja prste ugrizati. -Hrvatske poslovice


Citati Zavist Valja I: Naša zavist uvek traje duže od sreće onih kojima zavidimo. -Heraklit


naa-zavist-uvek-traje-e-od-sree-onih-kojima-zavidimo
Citati Zavist Valja I: Ljudi samo utoliko podnose hvaljenje drugih ukoliko misle da ono što su čuli mogu i oni sami učiniti; a što je preko toga, to kod njih izaziva zavist i odmah potom neverovanje. -Perikle


ljudi-samo-utoliko-podnose-hvaljenje-drugih-ukoliko-misle-da-ono-to-su-uli-mogu-i-oni-sami-uiniti-a-to-preko-toga-to-kodnjih-izaziva-zavist-i-odmah
Citati Zavist Valja I: Nikad nikoga ne valja vređati. A najmanje one koji su nam dobro učinili i ljubav pokazali. -Dositej Obradović


nikad-nikoga-ne-valja-vreati-a-najmanje-one-koji-su-nam-dobro-uinili-i-ljubav-pokazali
Citati Zavist Valja I: Tiha voda brijege valja. -Bosanske poslovice


Citati Zavist Valja I: Ne valja pljuvati, pa lizati. -Srpske poslovice


Citati Zavist Valja I: Um caruje, snaga klade valja. -Bosanske poslovice