Citati o U Mjeri U Kojoj

Citati U Mjeri U Kojoj: U mjeri u kojoj ljubav u tebi raste, raste i tvoja ljepota, jer ljubav je ljepota duše. -Aurelije Augustin


u-mjeri-u-kojoj-ljubav-u-tebi-raste-raste-i-tvoja-ljepota-jer-ljubav-ljepota-e
Citati U Mjeri U Kojoj: Bolje je i koliba od slame u kojoj se od srca smeju, nego palata od mermera u kojoj svi plaču! -Kineske poslovice


bolje-i-koliba-od-slame-u-kojoj-se-od-srca-smeju-nego-palata-od-mermera-u-kojoj-svi-plau
Citati U Mjeri U Kojoj: Triput mjeri, jednom sijeci. -Bosanske poslovice


Citati U Mjeri U Kojoj: Životna snaga jednog čovjeka mjeri se, pored ostalog, i njegovom sposobnošću zaboravljanja. -Ivo Andrić 


ivotna-snaga-jednog-ovjeka-mjeri-se-pored-ostalog-i-njegovom-sposobnou-zaboravljanja
Citati U Mjeri U Kojoj: Tok događaja u životu ne zavisi od nas, nikako ili vrlo malo, ali način na koji ćemo te događaje podnijeti, u dobroj mjeri zavisi od nas. -Ivo Andric


tok-dogaaja-u-ivotu-ne-zavisi-od-nas-nikako-ili-vrlo-malo-ali-nain-na-koji-emo-te-dogaaje-podnijeti-u-dobroj-mjeri-zavisi-od-nas
Citati U Mjeri U Kojoj: Prokleta njiva, na kojoj klas ne ostaje. -Hrvatske poslovice


Citati U Mjeri U Kojoj: Najbolje je hvaljena ona žena o kojoj se ne govori. -Francuske poslovice


Citati U Mjeri U Kojoj: Ti si moja samoća u kojoj smo prisutni oboje. -Matija Bećković


Citati U Mjeri U Kojoj: Budala kojoj se žuri, pije čaj viljuškom. -Kineske poslovice


Citati U Mjeri U Kojoj: Ljubav je igra u kojoj jedno uvijek vara. -Onore de Balzak


Citati U Mjeri U Kojoj: Evropa je danas kuća samotna u kojoj Zločin spi. -Miroslav Krleža


Citati U Mjeri U Kojoj: Izgubljena bitka je ona o kojoj čovek misli da je izgubljena. -Žan Pol Sartr


izgubljena-bitka-ona-o-kojoj-ovek-misli-da-izgubljena
Citati U Mjeri U Kojoj: Svet je pozornica na kojoj svako igra svoju ulogu. -Vilijam Šekspir


svet-pozornica-na-kojoj-svako-igra-svoju-ulogu
Citati U Mjeri U Kojoj: U kojoj kući muž ženu bije, tu sreće nije. -Srpske poslovice


Citati U Mjeri U Kojoj: Ljubav je igra za dvoje u kojoj oboje mogu pobediti. -Eva Gabor


ljubav-igra-za-dvoje-u-kojoj-oboje-mogu-pobediti
Citati U Mjeri U Kojoj: U kojoj kući gusle gude, tu žižak na tavanu žito ne jede -Ćamil Sijarić


Citati U Mjeri U Kojoj: Srbija je jedina zemlja na svetu u kojoj su sve televizije najgledanije!


srbija-jedina-zemlja-na-svetu-u-kojoj-su-sve-televizije-najgledanije
Citati U Mjeri U Kojoj: Žena uči da mrzi u onoj mori u kojoj zaboravlja da očarava. -Fridrih Niče


ena-ui-da-mrzi-u-onoj-mori-u-kojoj-zaboravlja-da-oarava