Citati o Prihvatljivo

Citati Prihvatljivo: Počni od onoga šta je ispravno, pre nego od onoga šta je prihvatljivo. -Franc Kafka


Citati Prihvatljivo: Počnite sa onim što je ispravno, a ne sa onim što je prihvatljivo. -Franc Kafka