Citati o Ni Srebro Ni

Citati Ni Srebro Ni: Nije blago ni srebro ni zlato već je blago što je srcu drago. -Stevan Sremac


Citati Ni Srebro Ni: Nije blago ni srebro ni zlato,već je blago što je srcu drago. -Narodne poslovice


Citati Ni Srebro Ni: Nemam srebro ni dragulje,da ti kupim bele dvore,ali zato imam dusu veliku ko more… ;)


nemam-srebro-draguljeda-ti-kupim-bele-dvoreali-zato-imam-dusu-veliku-ko-more
Citati Ni Srebro Ni: Ženi ne veruj ni danas, ni juče, ni sutra. -Latinske poslovice


Citati Ni Srebro Ni: Pre nego što upoznaš, nemoj ni hvaliti ni kuditi! -Italijanske poslovice


Citati Ni Srebro Ni: Pošteni ljudi ne boje se ni svetla ni mraka. -Engleske poslovice


Citati Ni Srebro Ni: Prije nego nešto upoznaš, nemoj ni hvaliti ni kuditi -Hrvatske poslovice


Citati Ni Srebro Ni: Plašljivci su kao prašina, ne zavređuju ni hvalu ni mržnju. -Dante Aligijeri


Citati Ni Srebro Ni: Ljubav je jedna strast koja ne priznaje ni prošlost ni budućnost. -Onore De Balzak


Citati Ni Srebro Ni: Siromaha ne žele ni ljudi ni Bog. -Narodne poslovice


Citati Ni Srebro Ni: Ko je neupotrebljiv čovek? Onaj koji ne zna ni zapovedati ni slušati. -Gete


ko-neupotrebljiv-ovek-onaj-koji-ne-zna-zapovedati-sluati
Citati Ni Srebro Ni: Nije sreća za ljude ni telo ni novac, nego čestitost i razumnost. -Demokrit


nije-srea-za-ljude-telo-novac-nego-estitost-i-razumnost
Citati Ni Srebro Ni: Čovek nije ni zver ni Bog pa da je sam sebi dovoljan. -Aristotel


Citati Ni Srebro Ni: Ukoliko ne poznaješ ni sebe ni svoga neprijatelja - u velikoj si nevolji. -Sun Tzu


ukoliko-ne-poznaje-sebe-svoga-neprijatelja-u-velikoj-nevolji
Citati Ni Srebro Ni: Odgoj je važniji od obrazovanja, odgajati ni suca ni vojnika, nego čoveka! -Žan Žak Ruso


Citati Ni Srebro Ni: Ko previše gleda koji vetar duva, nikad neće ni sejati ni saditi. -Francuske poslovice


Citati Ni Srebro Ni: Ukoliko ne poznaješ ni sebe ni svoga neprijatelja – u velikoj si nevolji. -Sun Cu


ukoliko-ne-poznaje-sebe-svoga-neprijatelja-u-velikoj-nevolji
Citati Ni Srebro Ni: Odgoj je važniji od obrazovanja, odgajati… ni suca ni vojnika, nego čovjeka! -Žan-Žak Ruso