Citati o Lek Za Ublažavanje Tuge

Citati Lek Za Ublažavanje Tuge: Lek za ublažavanje tuge … Alkohol i Kafanski Podsetnik! ;)


lek-za-ublaavanje-tuge-alkohol-i-kafanski-podsetnik
Citati Lek Za Ublažavanje Tuge: Kajanje je lek za svaki greh. -Srpske poslovice


Citati Lek Za Ublažavanje Tuge: Najbolji lek za sve probleme, to je strpljenje. -Plaut


najbolji-lek-za-sve-probleme-to-strpljenje
Citati Lek Za Ublažavanje Tuge: Neka vaša hrana bude lek, a vaš lek vaša hrana. -Hipokrat


neka-vaa-hrana-bude-lek-a-va-lek-vaa-hrana
Citati Lek Za Ublažavanje Tuge: Reči su lek duši koja pati. -Eshil


Citati Lek Za Ublažavanje Tuge: Ljudima je tuđa nesreća najbolji lek vlastitoj. -Ezop


ljudima-a-nesrea-najbolji-lek-vlastitoj
Citati Lek Za Ublažavanje Tuge: Melanholija je zadovoljstvo tuge. -Viktor Igo


Citati Lek Za Ublažavanje Tuge: Ne učiniti ništa je isto ponekad dobar lek. -Hipokrat


Citati Lek Za Ublažavanje Tuge: Reči su, naravno, najmoćniji lek koji je čovečanstvo koristilo. -Radjard Kipling


Citati Lek Za Ublažavanje Tuge: Protiv neprijаtnih istinа imа sаmo jedаn lek – trebа se s njimа pomiriti. -Alber Kami


protiv-neprijtnih-istin-im-smo-jedn-lek-treb-se-s-njim-pomiriti
Citati Lek Za Ublažavanje Tuge: Ne pravi od tuge nauku, mami svetlo na sledećem bregu. -Đorđe Balašević


ne-pravi-od-tuge-nauku-mami-svetlo-na-sledeem-bregu
Citati Lek Za Ublažavanje Tuge: Ako si strpljiv u jednom momentu ljutnje, izbjeći ćeš sto dana tuge. -Kineske poslovice


ako-strpljiv-u-jednom-momentu-ljutnje-izbjei-e-sto-dana-tuge
Citati Lek Za Ublažavanje Tuge: Kad je bolest smrtna, onda je sama smrt lek. -Portugalske poslovice


Citati Lek Za Ublažavanje Tuge: To je misterija ljudskog života, da stare tuge vremenom, postepeno, prerastu u mirne radosti. -Fjodor Dostojevski


to-misterija-ljudskog-ivota-da-stare-tuge-vremenom-postepeno-prerastu-u-mirne-radosti
Citati Lek Za Ublažavanje Tuge: Nijedan lek ne leči ono što radost ne može izlečiti. (O ljubavi i drugim demonima) -Gabrijel Garsija Markes


Citati Lek Za Ublažavanje Tuge: Roditeljsko zadovoljstvo je tajno, kao što su tajne i njihove tuge i strahovi. -Fransis Bejkon


roditeljsko-zadovoljstvo-tajno-kao-to-su-tajne-i-njihove-tuge-i-strahovi
Citati Lek Za Ublažavanje Tuge: Neki piju od srece, neki od tuge, a ja pijem od jutros


neki-piju-od-srece-neki-od-tuge-a-ja-pijem-od-jutros
Citati Lek Za Ublažavanje Tuge: Neko pije od tuge, neko od srec a ja od jutros :)


neko-pije-od-tuge-neko-od-srec-a-ja-od-jutros