Citati o Jarak

Citati Jarak: Pusti koku u jarak ova de i na slog. -Hrvatske poslovice