Citati o Da Deš

Citati Da Deš: Pruži, dohvatit deš -Hrvatske poslovice


Citati Da Deš: Kako radiš tako deš i završit -Hrvatske poslovice


Citati Da Deš: Ne stani siroti na skut, ne deš sebi na sredu. -Hrvatske poslovice


Citati Da Deš: Radi, kao da dež sto godina živjeti, a moli se Bogu, kao da deš sjutra umrijeti. -Hrvatske poslovice


radi-kao-da-de-sto-godina-ivjeti-a-moli-se-bogu-kao-da-de-sjutra-umrijeti