Citati o Šta Radi

Citati Šta Radi: Šta radi Čak Noris na drvetu? Gleda Kad lišće pada.


radi-ak-noris-na-drvetu-gleda-kad-lie-pada
Citati Šta Radi: Šta radi ciga??Danju spava, a noću diže tengove :D


radi-cigadanju-spava-a-nou-die-tengove-d
Citati Šta Radi: Šta radi Čak Noris pored dimnjaka? Štipa dim za oči! :D


radi-ak-noris-pored-dimnjaka-tipa-dim-za-oi-d
Citati Šta Radi: Mudar čovek radi odjednom ono što budala radi na kraju. -Nikolo Makijaveli


mudar-ovek-radi-odjednom-ono-to-budala-radi-na-kraju
Citati Šta Radi: Mi ne držimo veru radi vere, nego radi spasenja duša naših. Niko ne putuje zbog puta, nego zbog nekoga ili nečega što ga očekuje na kraju toga puta. Niko ne baca konop u vodu, u kojoj se neko davi radi konopa, nego radi davljenika, da ga spase. -Nikolaj Velimirović


Citati Šta Radi: Šta briga mačku??Šta miševi misle o njoj ? ! :$ :D


Citati Šta Radi: Tajna uspeha u životu nije da čovek radi ono što voli, već da voli ono što radi. -Vinston Čerčil


tajna-uspeha-u-ivotu-nije-da-ovek-radi-ono-to-voli-ve-da-voli-ono-to-radi
Citati Šta Radi: Stara čoveka ne pitaju:


Citati Šta Radi: Priroda ne radi ništa uzalud. -Aristotel


Citati Šta Radi: Zlo ništa ne radi u pola. -Srpske poslovice


Citati Šta Radi: Tajna završavanja poslova je da čovek radi. -Dante Aligieri


Citati Šta Radi: Ne ispreda pauk mrežu radi jedne muve. -Narodne poslovice


Citati Šta Radi: Šta kolevka zaljulja,to motika zakopa. -Narodne poslovice


Citati Šta Radi: Šta kolevka zanjiše, to motika zakopa. -Narodne poslovice


Citati Šta Radi: Nenasilje je u redu sve dotle dok radi. -Malkolm Iks


nenasilje-u-redu-sve-dotle-dok-radi
Citati Šta Radi: Ni jedan dan nije dug onome koji radi. -Latinske poslovice


Citati Šta Radi: Šta je veći zločin od izgubljenog vremena? -Fransis Bejkon


Citati Šta Radi: Šta sam ako se uporedim sa svemirom. -Ludvig van Betoven